Thông tin Ban lãnh đạo cơ quan Ban QL&KTY Cù Lao Chàm

Ban Quản lý và Khai thác Yến Cù Lao Chàm Hội An 53 Nguyễn Thái Học, phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0235 3861237 Email: yensaoculaochamhoian@gmail.com Facebook: Ban Quản lý và Khai thác Yến Cù Lao Chàm Hội An