Trang chủ    Tin tức    Kiểm tra tình hình thực hiện Dự án "Xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm yến sào Cù Lao Chàm - Hội An"

Kiểm tra tình hình thực hiện Dự án "Xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm yến sào Cù Lao Chàm - Hội An"

 

Vừa qua Cục Sở hữu trí tuệ đã tổ chức đoàn công tác kiểm tra tiến độ thực hiện dự án "Xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm yến sào Cù Lao Chàm - Hội An, tỉnh Quảng Nam" tại hiện trường là các Đảo yến và UBND Thành phố Hội An, Đoàn do ông Phan Ngân Sơn, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ dẫn đầu

A. ĐOÀN KIỂM TRA: Cục Sở hữu trí tuệ

            1. Ông/Bà: Phan Ngân Sơn, Phó Cục trưởng, Trưởng Đoàn

            2. Ông/Bà: Đỗ Hồng Giang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ KH&CN

            3. Ông/Bà: Nguyễn Thị Ngà, Kế toán trưởng, Cục Sở hữu trí tuệ

            4. Ông/Bà: Mai Văn Dũng, Chuyên viên Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo và Hỗ trợ Tư vấn

B. CƠ QUAN CHỦ TRÌ VÀ PHỐI HỢP THỰC HIỆN DỰ ÁN:

            1. Ông Nguyễn Xuân Lai, Viện trưởng Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

            2. Ông Lương Đức Toàn, Chủ nhiệm dự án

          3. Ông Huỳnh Ty, Phó Trưởng Ban Quản lý và Khai thác Yến sào Cù Lao Chàm;

            4. Bà Nguyễn Thi Vân, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng thành phố Hội An;

            5. Ông Trần Văn Nhân, Phó Chánh Văn phòng UBND-HĐNT TP.Hội An;

            6. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Thư ký dự án.

 Sau khi khảo sát tại hiện trường quá trình khai thác yến Kỳ II tại Hang Cả và Hang Tò Vò, đoàn đã có buổi làm việc tại UBND Thành phố Hội An.

II. Nội dung làm việc của Đoàn kiểm tra

1. Đại diện Đoàn kiểm tra tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần Đoàn và nội dung chương trình làm việc của Đoàn;

2. Đại diện Cơ quan chủ trì dự án báo cáo tình hình thực hiện các nội dung dự án theo Hợp đồng giao chủ trì và tình hình sử dụng kinh phí đã được cấp đợt 1 cho Cơ quan chủ trì dự án;

3. Các thành viên Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra kết quả triển khai thực hiện các nội dung dự án và chứng từ tương ứng với các hạng mục công việc đã triển khai;

4. Đại diện Đoàn kiểm tra công bố kết quả kiểm tra và các thành viên tham dự phát biểu ý kiến, cụ thể như sau:

♦ Về nội dung và tiến độ triển khai các hạng mục dự án:

Về cơ bản, đơn vị chủ trì, chủ nhiệm dự án đã hoàn thành cơ bản các nội dung, khối lượng công việc theo tiến độ được giao, cụ thể là:

(i) Đã tiến hành điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng nhằm xác định các căn cứ thực tiễn và khoa học để bảo hộ quyền SHTT cho sản phẩm yến sào Cù Lao Chàm - Hội An, bao gồm:

- Đánh giá các tài liệu, số liệu, kết quả nghiên cứu về yến sào Cù Lao Chàm - Hội An nhằm mục đích xác định sơ bộ về các thông tin và các yếu tố đặc thù của sản phầm yến sào Cù Lao Chàm - Hội An;

- Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin liên quan về vùng địa danh, uy tín, chất lượng và giá trị về mặt kinh tế cũng như xã hội của yến sào Cù Lao Chàm – Quảng Nam;

- Điều tra, khảo sát về phong tục, tập quán, yếu tố con người và phương thức khai thác, chế biến yến sào tác động đến chất lượng sản phẩm yến sào Cù Lao Chàm - Hội An;

- Điều tra, khảo sát sơ bộ vùng phân bố chim yến đảo Cù Lao Chàm - Hội An.

(ii) Đã và đang tiến hành các hoạt động xác định tính đặc thù về tính chất và chất lượng yến sào Cù Lao Chàm - Hội An

  • Thu thập mẫu yến sào tại các hang yến trên cụm đảo Cù Lao Chàm – Hội An: Mẫu được lấy theo 02 kỳ và các vị trí điển hình của hang yến vào thời gian trung tuần tháng 4 và đầu tháng 8/2019;

- Mô tả các chỉ tiêu đặc thù về hình thái các loại yến sào: mầu sắc, hình dáng, kích thước, trọng lượng, tỷ lệ tạp chất của mỗi loại yến sào;

- Thu thập mẫu khoáng vật nơi chim yến làm tổ, mô tả cảm quan, phân loại thạch học.

(iii) Đã và đang tiến hành xác định các đặc thù về điều kiện tự nhiên.

- Khảo sát, xác định đặc thù điều kiện tự nhiên cụm đảo cụm đảo Cù Lao Chàm (Đặc thù địa hình, địa mạo, thủy văn…);

- Khảo sát, xác định đặc thù các yếu tố khí hậu: lượng mưa, độ ẩm, nhiệt độ, lượng bốc hơi, hướng gió chủ đạo tại vùng phân bố hang chim yến.

- Khảo sát, xác định đặc điểm hiện trạng đa dạng sinh học tại vùng cụm đảo Cù Lao Chàm và mối quan hệ tạo nguồn thức ăn cho chim yến.

- Khảo sát, xác đinh đặc thù hang yến trên các đảo thuộc Cụm đảo Cù Lao Chàm (Chiều cao, thành phần cấu trúc, hướng cửa hang, nhiệt độ, nơi chim yến làm tổ...) và mối quan hệ với sự cư trú của chim yến.

(iv) Đã và đang tiến hành các hoạt động xác định các đặc thù về điều kiện kinh tế - xã hội của sản phẩm Yến sào Cù lao Chàm

- Nghiên cứu lịch sử, tính truyền thống và quá trình phát triển nghề khai thác yến sào; vai trò và ý nghĩa của sản xuất đối với địa phương.

- Nghiên cứu và xây dựng quy trình chuẩn khai thác, chế biến, phân loại, bảo quản sản phẩm yến sào truyền thống quyết định đến tính chất, chất lượng sản phẩm yến sào Cù Lao Chàm - Hội An.

Các nội dung chưa triển khai theo kế hoạch:

- Phân tích một số chỉ tiêu chất lượng yến sào Cù Lao Chàm - Hội An, bao gồm: Độ ẩm (%), Protein (%), chất béo (%), đường (%), Muối (NaCl, mg/kg) Các axit amin tổng số, các trung vi lượng (mg/kg): Mg, K, Ca, Zn, Fe;

- Phân tích một số chỉ tiêu trong mẫu khoáng như: độ ẩm (%), hàm lượng muối NaCl (mg/kg), các trung vi lượng (mg/kg): Mg, K, Ca, Zn, Fe. 

♦ Về kết quả dự án:

Chủ trì và chủ nhiệm dự án đã hoàn thành các sản phẩm sau đây theo kế hoạch:

(i) Các Báo cáo và tài liệu liên quan đến

- Đánh giá về điều kiện tự nhiên tác động đến sự cư trú và hình thành đàn yến đảo Cù Lao Chàm - Hội An;

- Đánh giá về lịch sử hình thành nghề khai thác, chế biến yến sào, danh tiếng sản phẩm yến sào Cù Lao Chàm - Hội An. Nghiên cứu lịch sử, tính truyền thống và quá trình phát triển nghề khai thác yến sào; vai trò và ý nghĩa của sản xuất đối với địa phương;

- Ảnh hưởng của phong tục, tập quán, yếu tố con người và phương thức khai thác, chế biến đến chất lượng sản phẩm yến sào Cù Lao Chàm - Hội An

- Mô tả hình thái các loại yến sào: mầu sắc, hình dáng, kích thước, trọng  lượng, tỷ lệ tạp chất …

- Phân tích đặc điểm hiện trạng đa dạng sinh học tại vùng cụm đảo Cù Lao Chàm và mối quan hệ tạo nguồn thức ăn cho chim yến.

- Phân tích đặc thù hang yến trên các đảo thuộc Cụm đảo Cù Lao Chàm (Chiều cao, thành phần cấu trúc, hướng cửa hang, nhiệt độ, nơi chim yến làm tổ...) và mối quan hệ với sự cư trú của chim yến.

(ii) Các mẫu sản phẩm

- Mẫu tổ chim yến sào Cù Lao chàm theo các địa điểm, vị trí lấy mẫu, số lượng mẫu như quy định tại thời kỳ khai thác trung tuần tháng 4 và đầu tháng 8/2019;

- Mẫu khoáng vật nơi chim yến làm tổ.

 

Ý KIẾN CỦA ĐOÀN KIỂM TRA:

(i) Đánh giá chung:

- Chủ trì, chủ nhiệm dự án cơ bản đã hoàn thành đầy đủ các nội dung, sản phẩm trong phạm vi công việc, thời gian được giao đến thời điểm kiểm tra;

- Chủ trì dự án đã phối hợp rất tốt, nhận được sự hỗ trợ tích cực từ chính quyền địa phương và các cơ quan ban ngành trong tỉnh;

- Chủ nhiệm dự án và cán bộ dự án tổ chức công việc và thực hiện các hoạt động một cách khoa học, bám sát yêu cầu.

(ii) Một số ý kiến khác:

- Đề nghị đơn vị chủ trì đẩy nhanh tiến độ triển khai nhiệm vụ phân tích chất lượng sản phẩm và các hạng mục công việc khác để bảo đảm việc lập và nộp Hồ sơ bảo hộ chỉ dẫn địa lý đúng tiến độ;

- Đề nghị chủ trì, chủ nhiệm dự án làm rõ hơn căn cứ và nhận định về việc đáp ứng tiêu chí bảo hộ chỉ dẫn địa lý đối với 03 loại sản phẩm đã xác định;

- Việc điều chỉnh tăng kinh phí dự án là khó khăn, đề nghị chủ trì trong phạm vi quyền được chủ động trong phần nội dung khoán, cần điều chỉnh mức chi cho phù hợp để bảo đảm việc thu thập, mua mẫu sản phẩm đúng yêu cầu;

- Đoàn kiểm tra ủng hộ việc báo cáo Bộ trưởng Bộ KH&CN bổ sung sản phẩm bảo hộ chỉ dẫn địa lý đối với yến mảnh và yến tinh và triển khai bổ sung, tăng cường công tác quảng bá sản phẩm. Đề nghị chủ trì dự án làm rõ hơn cơ sở khoa học và thực tiễn của việc đề xuất này, đề nghị Sở KH&CN tỉnh Quảng Nam có ý kiến về kinh phí thực hiện các nhiệm vụ này;

- Đề nghị UBND TP.Hội An xem xét hỗ trợ chủ trì và chủ nhiệm dự án trong việc hoàn thiện các thủ tục đấu thầu trong khuôn khổ dự án, xem xét hỗ trợ giá bán sản phẩm theo đơn giá dự án đã phê duyệt;

- Cục SHTT sẽ xem xét cấp tiếp kinh phí theo tiến độ sau khi nhận được đầy đủ các sản phẩm, chứng từ hoàn thiện theo ý kiến của Đoàn kiểm tra và kinh phí Bộ KH&CN bố trí.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN KIỂM TRA