Trang chủ    Tin tức    ĐẨY MẠNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN QUẦN ĐÀN CHIM YẾN ĐẢO CÙ LAO CHÀM, HỘI AN

ĐẨY MẠNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN QUẦN ĐÀN CHIM YẾN ĐẢO CÙ LAO CHÀM, HỘI AN

Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển và đưa ra các giải pháp cứu hộ đàn chim yến tại đảo Cù Lao Chàm, Hội An. Từ năm 2016 đến nay, Ban QL&KTY đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học qua việc tăng cường cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn để tập trung nghiên cứu. Sau 2 năm,  kết quả nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật  đã có được thành công ban đầu, đó là phát triển hang mới (hang Mũi Dứa) trên cơ sở vách đá tự nhiên, đầu tư cải tạo thành hang mới, lắp đặt hệ thống âm thanh dẫn dụ và chim đã vào làm tổ. 

 
Nhà nuôi chim yến tại hang Mũi Dứa


Tiếp những thành công đó, Bộ phận KH-KT Ban QL&KTY Cù Lao Chàm Hội An đã thực hiện đề tài khoa học “Nghiên cứu và xây dựng mô hình cứu hộ chim yến đảo Cù Lao Chàm”, trong đó tỉnh Quảng Nam cấp 50% kinh phí và 50% đối ứng bằng nguồn vốn phát triển sự nghiệp của đơn vị. Qua hai năm triển khai đề tài (2018-2019) đã xây dựng được quy trình cứu hộ chim yến non bị rơi khỏi tổ. Quy trình này được áp dụng vào thực tế trong năm 2020 với kết quả cứu hộ thành công được hơn 500 con chim (đạt 64%) số chim bay theo đàn so với số chim được cứu hộ. Năm 2021 tiếp tục triển khai quy trình cứu hộ chim non rơi tổ và phấn đấu cứu hộ 100% chim bị rơi khỏi tổ để bổ sung, tái đàn.

 
Chim yến non bị rơi khỏi tổ được mang về cứu hộ 

Từ kết quả nghiên cứu đề tài cứu hộ chim yến đảo Cù Lao Chàm, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam đã thống nhất cho Ban quản lý và khai thác Yến CLC tiếp tục chủ trì triển khai đề tài “ấp nở và nuôi chim nhân tạo chim yến” trong thời gian 2 năm (2021, 2022) do TS. Võ Tấn Phong làm chủ nhiệm. Hiện nay đề tài này đang triển khai mô hình ấp nở và nuôi với tỉ lệ nở và sống đạt khoảng 90%. Đề tài này thành công sẽ góp phần quan trọng vào việc ổn định, phát triển lại đàn yến đảo CLC nhanh và bền vững. 

TS. Võ Tấn Phong đang thu và đánh dấu trứng chim yến tại tổ để mang về ấp

 

Trứng chim yến được lựa chọn trước khi đưa vào máy ấp

 

 

Ấp trứng chim yến trong máy ấp

 

Chim yến non mới nở trong máy ấp

Chim yến non 5 – 10 ngày tuổi